Red Hat Enterprise Linux AS 4 ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ


ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

 • ਜਾਣ ਪਛਾਣ (ਇਹ ਭਾਗ)

 • ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਬਾਰੇ

 • ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ

 • ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਸ਼ਾਮਿਲ/ਹਟਾਏ/ਬਰਤਰਫ਼ ਪੈਕੇਜ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux 4 ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ SELinux ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। SELinux ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗੀ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਰਾਹੀ SELinux ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਸੂਚਨਾ

  ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SELinux ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾੱਗ ਸੁਨੇਹੇ ਵੇਖਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ:

  • dhcpd

  • httpd

  • mysqld

  • named

  • nscd

  • ntpd

  • portmap

  • postgres

  • snmpd

  • squid

  • syslogd

  ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

  ਚੇਤਾਵਨੀ

  Red Hat Enterprise Linux 4 ext2/ext3 ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਉੱਤੇ SELinux ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ext2/ext3 ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੁਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ।

  ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਅਤੇ Red Hat Enterprise Linux 2.1 ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਬੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Red Hat Enterprise Linux 2.1 ਕਰਨਲ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  SELinux ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, Red Hat SELinux Policy Guide, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖੋ:

  http://www.redhat.com/docs/

 • mount ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ NFS ਮਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  · TCP ਹੁਣ NFS ਮਾਊਟ ਤੇ ਮੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ mount ਕਮਾਂਡ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਸ UDP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਦਾ ਪਰੋਟੋਕਾਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ mount foo:/bar /mnt) ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ UDP ਦਾ ਬਜਾਏ TCP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।

  · ਵਿਸਥਾਰ (-v) ਚੋਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ RPC ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕੇਲਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ UTF-8 ਇੰਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਤੋਂ ਇੰਪੁੱਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ IIIMF ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 5 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ। ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਹਿਤ ਫੋਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 • Red Hat Enterprise Linux ਵਿੱਚ Subversion 1.1 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ; Subversion ਵਰਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ CVS ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਹੇਰਾ ਸਥਾਪਨ (ਕਮਿਟ), ਫਾਇਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਰਜਨ, CVS ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 • Red Hat Enterprise Linux 3 ਨੇ NPTL (ਨੇਟਿਵ POSIX ਥਰਿੱਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ — POSIX ਥਰਿੱਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਥਾਪਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ, ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ LinuxThreads ਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਰਿੱਡ ਕਾਰਜ, NPTL ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ LinuxThreads ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, POSIX ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ NPTL ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ Red Hat ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ POSIX ਨਾਲ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਨਾਲ ਹੀ NPTL ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ)।

  ਜਦੋਂ ਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ LinuxThreads ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ Red Hat Enterprise Linux 5 ਲਈ ਅਗਾਂਹੂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LinuxThreads ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LinuxThreads ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ Red Hat Enterprise Linux 5 ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

  ਸੂਚਨਾ

  ਕਈ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ LinuxThreads ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, Red Hat Enterprise Linux 3 ਅਤੇ 4 ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

  • LD_ASSUME_KERNEL ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ NPTL ਦੀ ਬਜਾਏ LinuxThreads ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

  • ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ NPTL ਬਜਾਏ LinuxThreads ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਖਾਸ rpath /lib/i686/ ਜਾਂ /lib/ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  • NPTL ਦੀ ਬਜਾਏ LinuxThreads ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸੰਬੰਧ (ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ)

  ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਾਰਜ NPTL ਜਾਂ LinuxThreads ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ:

  LD_DEBUG=libs

  LD_DEBUG_OUTPUT=<filename>

  (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <filename> ਹਰ ਡੀਬੱਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਾੱਗ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਡੀਬੱਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਾੱਗ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦਾ PID ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਤਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਬੱਗ ਲਾੱਗ ਫਾਇਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹਟਾਏ LinuxThreads DSO ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਨਾਲ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ dlopen() ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ NSS ਰਾਹੀਂ)

  ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡੀਬੱਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਾੱਗ ਫਾਇਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ libpthread ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ — ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਤਰ "calling init" ਲਈ। ਕਮਾਂਡ grep ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  grep "calling init.*libpthread" <filename>.*

  (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <filename> ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ LD_DEBUG_OUTPUT ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ libpthread ਦੇ ਪਿੱਛੇ /lib/tls/ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ NPTL ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ LinuxThreads ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ NPTL ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ (ACPI), ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪਰਬੰਧਨ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੰਤਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।

  ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ACPI ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੰਤਰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Red Hat Enterprise Linux ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ eth1 ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ eth0 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਾਕਾਂਡਾ (Red Hat Enterprise Linux ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ) ਅਤੇ Red Hat Enterprise Linux 4 ਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Red Hat Enterprise Linux 4 ਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ) ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਸੀਡੀਆਂ ਜਾਂ layered ਉਤਪਾਦ ਸੀਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਨਾਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਹ CD-ROM Red Hat Enterprise Linux ਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜੰਤਰ ਖੋਜਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਐਡਪੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਫਾਇਬਰ ਚੈਨਲ ਐਡਪੇਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ Red Hat Enterprise Linux ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਟਰੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  Red Hat Enterprise Linux 4 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡੀਊਲਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ SCSI ਜੰਤਰ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ:

  • lpfc

  • qla2100

  • qla2200

  • qla2300

  • qla2322

  • qla6312

  • qla6322

  ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਜੁੜੇ SCSI ਜੰਤਰ ਨਾਂ /dev/sda, /dev/sdb ਅਤੇ ਇਸਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, FC-ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਸੂਚਨਾ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਐਨਕਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

openssh

Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ OpenSSH 3.9 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ~/.ssh/config ਫਾਇਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ssh ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਇਲ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ~/.ssh/config ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ~/ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਡ 600 ਹੈ।

ਮੂਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux ਦੇ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

e2fsprogs

ext2online ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ext2 ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ext2online ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਬਲਾੱਕ ਜੰਤਰਾਂ ਲਈ ਆਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਜੰਤਰ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਖਾਲੀ ਡਿਸਕ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ LVM ਵਾਲੀਅਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ lvresize ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਸਟਡਿਡ ਜੰਤਰ ਤੇ lvextend ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ, ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ-ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕ ਸਾਰਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, mke2fs ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਲ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 1000 ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਬਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

mke2fs -O ^resize_inode

Red Hat Enterprise Linux ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

glibc

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ glibc ਦਾ ਵਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਡਾਟਾ ਨਿਕਾਰਾਪਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਰਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਂਗ ਮਿਆਰੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ stderr ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ syslog ਰਾਹੀਂ ਲਾੱਗਿੰਨ ਕਰਕੇ):

  *** glibc detected *** double free or corruption: 0x0937d008 ***

  ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ, ਇਹ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ MALLOC_CHECK_ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ:

  • 0 — ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ

  • 1 — ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

  • 2 — ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

  • 3 — ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

  ਸੂਚਨਾ

  ਜੇਕਰ MALLOC_CHECK_ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ glibc ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਿਰ ISV ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਰਾ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਖਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਕਮੀਂ ਹੈ।

kernel

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux 4 ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ hugemem ਕਰਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਲ 4 ਗੈਬਾ ਪ੍ਰਤੀ -ਕਾਰਜ user space ( ਹੋਰ ਕਰਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਗੈਬਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ), ਅਤੇ 4 ਗੈਬਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਲ space ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ Red Hat Enterprise Linux 64 ਗੈਬਾ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ (ਰੈਮ) ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। hugemem ਕਰਨਲ ਤਾਂ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀ 16 ਗੈਬਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। hugemem ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ per-process user space ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।)

  ਸੂਚਨਾ

  ਦੋਵੇਂ ਕਰਨਲ ਤੇ user space ਲਈ ਇੱਕ 4 ਗੈਬਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵਰੁਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਖਾਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ user ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਥਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਇੰਟਰਪਰੇਟਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਤਾ ਉੱਪਰ ਪਰਭਾਵ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

  hugemem ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਬੰਧਕ (root) ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾੱਗਿੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:

  
  rpm -ivh <kernel-rpm>
  
        

  (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <kernel-rpm> hugemem ਕਰਨਲ RPM ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ kernel-hugemem-2.6.9-1.648_EL.i686.rpm)

  ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਲ hugemem ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। hugemem ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ /boot/grub/grub.conf ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ hugemem ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 • ਹਾਂਲਾਂਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ rawio ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਇੰਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Red Hat ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ O_DIRECT ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾੱਕ ਜੰਤਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। rawio ਇੰਟਰਫੇਸ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਕ੍ਰੋਨੋਸ I/O (AIO) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ O_DIRECT, ਜਾਂ ਨਾ-ਬਫਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸਕਰੋਨੱਸ ਪੋਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਪ ਰਾਹੀਂ AIO ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਧੁਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ALSA ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, OSS ਭਾਗ ਹੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਕਰਨਲ ਦੇ "hugepage" ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ /proc/ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨੂੰ Red Hat Enterprise Linux 3 ਅਤੇ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • Red Hat Enterprise Linux 3 /proc/sys/vm/hugetlb_pool ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

  • Red Hat Enterprise Linux 4 /proc/sys/vm/nr_hugepages ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੇ hugepages ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ /proc/meminfo ਨੂੰ ਵੇਖੋ)

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ EDD (ਇੰਹਾਂਡ ਡਿਸਕ ਡਵਾਇਸ) ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ BIOS ਤੋਂ ਬੂਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਡਿਸਕ ਜੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ /sys ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

  EDD ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਨਲ ਕਮਾਂਡ-ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

  • edd=skipmbr — BIOS ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ BIOS ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 15-30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • edd=off — ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ BIOS ਤੋਂ EDD-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਰੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ USB ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਇਵ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਹੋਰ USB ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜੰਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ, ਸੀਡੀ ਰੋਮ ਅਤੇ ਡੀਵੀਡੀ ਰੋਮ ਜੰਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ LSI Logic ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ megaraid_mbox ਡਰਾਇਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ megaraid ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। megaraid_mbox ਡਰਾਇਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਲ 2.6 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਪਰ megaraid_mbox ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਲ਼ਈ megaraid ਡਰਾਇਵਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

  ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਐਡਪਟਰ PCI ਵਿਕਰੇਤਾ ID ਅਤੇ ਜੰਤਰ ID megaraid_mbox ਡਰਾਇਵਰ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:

  
  vendor, device
  
  0x101E, 0x9010
  0x101E, 0x9060
  0x8086, 0x1960
  
  

  ਕਮਾਂਡ lspci -n ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਐਡਪਟਰ ਦੇ ID ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ID ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • Dell PERC (dual-channel fast/wide SCSI) RAID controller

  • Dell PERC2/SC (single-channel Ultra SCSI) RAID controller

  • Dell PERC2/DC (dual-channel Ultra SCSI) RAID controller

  • Dell CERC (four-channel ATA/100) RAID controller

  • MegaRAID 428

  • MegaRAID 466

  • MegaRAID Express 500

  • HP NetRAID 3Si ਅਤੇ 1M

  ਦੋਵੇਂ Dell ਅਤੇ LSI Logic ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਲ 2.6 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਡਪਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ iSCSI initiator ਅਤੇ target ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Red Hat Enterprise Linux 4 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ iSCSI ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 • Emulex ਲਾਇਟਪਲੱਸ ਫਾਇਬਰ ਚੈਨਲ ਡਰਾਇਵਰ (lpfc) ਲੀਨਕਸ 2.6 ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਇਵਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਨਕਸ 2.6 ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ Red Hat Enterprise Linux ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  lpfc ਡਰਾਇਵਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਡਰਾਇਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇਬਲਾਂ, ਸਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ (panic) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ insmod ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ Ctrl-C ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ (panic) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ insmod ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਂਡ rmmod ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

  • ਨਵਾਂ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ SCSI ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੰਤਰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੂਟ ਲੋਡਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

  Red Hat Enterprise Linux 4 ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (rpm -i ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ)।

  ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ /etc/sysconfig/kernel ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ:

  • UPGRADEDEFAULT ਕਮਾਂਡ — ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ (ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਹੈ: yes)

  • DEFAULTKERNEL ਕਮਾਂਡ — ਕਰਨਲ RPM, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਹੈ: ਜੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ)

 • ਕਰਨਲ ਸਰੋਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਰਨਲ ਦੀ .src.rpm ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਗੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਹੁਣ kernel-source ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਰੋਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ kernel .src.rpm ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਇਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਗ਼ ਵੇਖੋ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ <version> ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵਰਜਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ)।

  1. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ kernel-<version>.src.rpm ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ:

   • SRPMS ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰੀ "SRPMS" ਸੀਡੀ iso ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉੱਤੇ ਹੈ

   • FTP ਸਾਇਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਪੈਕੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

   • ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ:

    up2date --get-source kernel

  2. kernel-<version>.src.rpm ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ (ਮੂਲ RPM ਸੰਰਚਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ /usr/src/redhat/ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)

  3. ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ /usr/src/redhat/SPECS/ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ:

   rpmbuild -bp --target=<arch> kernel.spec

   (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <arch> ਲੋੜੀਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।)

   ਮੂਲ RPM ਸੰਰਚਨਾ, ਕਰਨਲ ਲੜੀ /usr/src/redhat/BUILD/ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

  4. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਖਾਸ ਕਰਨਲਾਂ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾ /configs/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, i686 SMP ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ /configs/kernel-<version>-i686-smp.config ਹੈ। ਲੋੜੀਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ ਵਰਤ ਕੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਿਓ:

   cp <desired-file> ./.config

  5. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ:

   make oldconfig

  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਸੂਚਨਾ

  ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਮੈਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, foo.ko ਮੈਡੀਊਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, foo.c ਫਾਇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਫਾਇਲ (Makefile ਨਾਂ ਨਾਲ) ਬਣਾਓ:

  
  obj-m  := foo.o
  
  KDIR  := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  PWD  := $(shell pwd)
  
  default:
    $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
  
         

  foo.ko ਮੈਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡ make ਦਿਓ।

sysklogd

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

DNS ਨਾਂ ਸਰਵਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ DNS ਨਾਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

bind

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

memprof

C ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ toolchain ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, memprof ਮੈਮੋਰੀ ਪਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਕ ਖੋਜ ਸੰਦ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। memcheck ਅਤੇ massif ਨੂੰ valgrind ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ), ਜੋ ਕਿ memprof ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਫਿਕਲ ਈ-ਪੱਤਰ, ਵੈੱਬ ਝਲਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

evolution

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਗਰਾਫਿਕਲ ਈ-ਪੱਤਰ ਕਲਾਂਇਟ ਦਾ ਨਵੀਨ ਵਰਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

  • ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੂੜਾ (ਸਪਮ) ਫਿਲਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਕੂੜਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੂੜਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ। ਆਪਣੇ ਕੂੜਾ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀਂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਈ-ਪੱਤਰ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ।

  • ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਕੁਨੈਕਟਰ ਨੇ Microsoft Exchange 2000 ਅਤੇ 2003 ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • ਉਪਭੋਗੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ (ਈ-ਪੱਤਰ, ਕੈਲੰਡਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਕ) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ।

  • ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋਪਟੋਗਰਾਫਿਕਸ ਦਸਤਖਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ S/MIME ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਈ ਉੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

  • ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਤੋਂ ~/evolution/ ਤੋਂ ~/.evolution/ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰਸ਼ਾਲਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੈਮਪ

 • gimp-perl ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜੈਮਪ ਦਾ ਨਵੀਨ ਵਰਜਨ 2.0 ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।

  ਜੈਮਪ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਸਕਰਿਪਟਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੈਮਪ ਪਰਲ ਮੈਡੀਊਲਾਂ ਨੂੰ http://www.gimp.org/downloads/ ਤੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਲਈ UTF-8 ਸਹਿਯੋਗ

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ Red Hat Enterprise Linux 3 ਤੋਂ Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਲੋਕੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ Red Hat Enterprise Linux 4 ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ UTF-8 ਇੰਕੋਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, Red Hat ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ UTF-8 ਲੋਕੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

/etc/sysconfig/i18n

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ja_JP.eucJP ਹੁਣ ja_JP.UTF-8 ਹੈ

 • ko_KR.eucKR ਹੁਣ ko_KR.UTF-8 ਹੈ

 • zh_CN.GB18030 ਹੁਣ zh_CN.UTF-8 ਹੈ

 • zh_TW.Big5 ਹੁਣ zh_TW.UTF-8 ਹੈ

ਉਪਭੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ~/.i18n ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ UTF-8 ਇੰਕੋਡਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਠ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਇੰਕੋਡਿੰਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ucJP, eucKR, Big5, ਜਾਂ GB18030) ਤੋਂ UTF-8 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ iconv ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:


iconv -f <native encoding> -t UTF-8 <filename> -o <newfilename>

    

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ iconv man ਸਫ਼ਾ ਵੇਖੋ।

IIIMF

ਚੀਨੀ (ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਮੂਲ), ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ (IM) ਨੂੰ IIIMF ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ਇੰਪੁੱਟ ਮੈਥਿੰਡ ਫਰੇਮਵਰਕ। IIIMF ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IIIMF ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ GTK2 IM ਮੈਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ XIM ਨੂੰ httx ਕਲਾਂਇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। IIIMF ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣ (LEs) ਲਈ ਗਨੋਮ ਇੰਪੁੱਟ ਮੈਥਿੰਡ ਲੈਗੂਇੰਜ ਇੰਜਨ ਟੂਲ (GIMLET — ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ) ਹੈ। ਇੱਕ GTK2 ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ LE ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

IIIMF ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Ctrl-Space ਜਾਂ Shift-Space ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (Emacs ਉਪਭੋਗੀ Ctrl-@ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ Ctrl-Space ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ IIIMF ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ:

 • ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ — iiimf-le-unit

 • ਜਾਪਾਨੀ — iiimf-le-canna

 • ਕੋਰੀਆਈ — iiimf-le-hangul

 • ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ — iiimf-le-chinput

 • ਮੂਲ ਚੀਨੀ — iiimf-le-xcin

ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ IIIMF ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗੀ GIMLET ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ (iiimf-gnome-im-switcher ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ) ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਨੋਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨੋਮ ਵੇਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ।

GIMLET ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ GIMLET ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਨੋਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ... ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਤਬਦੀਲੀਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ XIM ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਾਕਾਂਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣ ਇੰਟਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ:

 • ami ਲਈ iiimf-le-hangul ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

 • kinput2 ਲਈ iiimf-le-canna ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

 • miniChinput ਲਈ iiimf-le-chinput ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

 • xcin ਲਈ iiimf-le-xcin ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਉਪਭੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IIIMF ਇੰਪੁੱਟ ਦੀ ਸਭ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ LE ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਲੈਟਿਨ ਮੂਲ", ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਇੰਪੁੱਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਯੋਗ ਹੋਰ LE ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜਣ ਲਈ:

iiimf-le-cannaHome (ਮੇਨੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ)

iiimf-le-unitF5 (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ), F6 (ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਪੁੱਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ)

iiimf-le-xcinCtrl-Shift (ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਪੁੱਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ), Shift-ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਵੱਖਰੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ), Cursor ਸਵਿੱਚ (ਤਾਲਮੇਲ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ)

iiimf-le-chinputCtrl-Shift (ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਪੁੱਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ), < ਜਾਂ > (ਤਾਲਮੇਲ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ)

iiimf-le-hangulF9 (ਹੰਗੁਲ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਅੱਖਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ)

ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਸੰਰਚਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ IIIMF ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ XIM ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ system-switch-im ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਭੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਨ ਸੰਦ im-switch ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

Red Hat Enterprise Linux 4 /etc/X11/xinit/xinput.d/ and ~/.xinput.d/ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤ ਗਏ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ en_US.UTF-8), ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:


mkdir -p ~/.xinput.d/
ln -s /etc/X11/xinit/xinput.d/iiimf ~/.xinput.d/en_US

    

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ IIIMF ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਲੋਕੇਲ ਲਈ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, en_US ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ (ਪਿਛੇਤਰ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ)। ਸਭ ਲੋਕੇਲਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ en_US ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਲ ਅੱਖਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

Red Hat Enterprise Linux 3 ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ /etc/sysconfig/i18n ਅਤੇ ~/.i18n ਫਾਇਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਪੁੱਟ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ /etc/X11/xinit/xinput.d/ ਜਾਂ~/.xinput.d/ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਸੰਰਚਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ X ਝਰੋਖਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਲਾਸ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੱਤਰ ਸਰਵਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

mailman

ਪਹਿਲਾਂ mailman RPM ਸਭ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ /var/mailman/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ FHS (ਫਾਇਲ ਹੀਰਾਰਚੀ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ SELinux ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ mailman ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਅਤੇ /var/mailman/ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ mm_cfg.py), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

/usr/share/doc/mailman-*/INSTALL.REDHAT

sendmail

 • ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Sendmail MTA (ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ) ਸਥਾਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Sendmail ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕਲਾਂਇਟ ਲਈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ /etc/mail/sendmail.mc ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ DAEMON_OPTIONS ਸਤਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੰਤਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜਾਂ dnl ਟਿੱਪਣੀ ਹਟਾਉਣ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਪਰਬੰਧਕ (root) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ /etc/mail/sendmail.cf ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

  make -C /etc/mail

  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ sendmail-cf ਪੈਕੇਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਸੂਚਨਾ

  ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ Sendmail ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ SMTP ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Red Hat Enterprise Linux Reference Guide ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

MySQL ਡਾਟਾਬੇਸ

MySQL, ਬਹੁ-ਉਪਭੋਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਾ ਕਲਾਂਇਟ/ਸਰਵਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3.23.x ਵਰਜਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ Red Hat Enterprise Linux 3 ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ 4.1.x ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MySQL ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • subquery ਸਹਿਯੋਗ

 • ਨਾ-ਸਟਕਚਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ BTREE ਤਤਕਰਾ

 • SSL ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੁਹਰਾਓ

 • utf-8 ਅਤੇ ucs-2 ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਹਿਯੋਗ

ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ MySQL ਦੇ 3.23.x ਤੋਂ 4.1.x ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਈ, mysqlclient10 ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 3.23.x ਕਲਾਂਇਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (libmysqlclient.so.10) ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਨਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ

ਹਾਲਾਂ ਕਿ mysqlclient10 ਪੈਕੇਜ MySQL 4.1.x ਸਰਵਰ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਜਨ 4.1 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਪਤ-ਕੋਡ ਇਕਰਿਪਸ਼ਨ ਢੰਗ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ MySQL 3.x-ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਂਇਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, /etc/my.cnf ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ old_passwords ਮੁੱਲ ਯੋਗ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਂਇਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ-ਕੋਡ ਇਕਰਿਪਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

mysql-server

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਵਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

dhcp

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

ਸਰਵਰ ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਦ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਵਰ ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

system-config-lvm

Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ system-config-lvm, ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੀਅਮ ਮੈਨੇਜਰ (LVM) ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਗਰਾਫਿਕਲ ਸੰਦ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। system-config-lvm ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਡਿਸਕ ਡਰਾਇਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੀਅਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਭੌਤਿਕ ਡਿਸਕ ਥਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

system-config-lvm ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫਿਕਲ ਦਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਪਰਬੰਧਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ system-config-lvm ਅਤੇ LVM ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਤੇ linux-lvm ਪੱਤਰ-ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.redhat.com/mailman/listinfo/linux-lvm

system-config-securitylevel

system-config-securitylevel ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹੁਣ CUPS ਅਤੇ Multicast DNS (mDNS) ਦੀ ਝਲਕ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ system-config-securitylevel ਨਾਲ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

httpd

 • ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, httpd ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ httpd ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਚਾਲੂ ਸੰਰਚਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PHP ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ।

  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੁਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ httpd ਵਿੱਚ ~/public_html/ ਵਿਚਲੇ ਖਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਸੰਗ httpd_sys_content_t ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂਚੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਫਾਇਲਾਂ, ਕਾਰਜ, ਜੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ SELinux ਰਾਹੀਂ httpd ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਆਪਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ httpd ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕਿਉਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਆਰੀ ਲੀਨਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ SELinux ਫਾਇਲ਼ ਪਰਸੰਗ ਲੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਫਾਇਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੜ-ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ-ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਫਾਇਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ):

  
  chcon -R -h -t httpd_sys_content_t public_html
  chcon -t httpd_sys_content_t public_html/index.html
  
        

  ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂਚੇ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ 403 Forbidden ਗਲਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

  ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂਚੇ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰ) system-config-securitylevel ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SELinux ਟੈਬ ਵਿੱਚ, Modify SELinux Policy ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ Apache ਵਿੱਚ ਆਪਾਂਚੇ ਲਈ ਬੁਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Disable SELinux protection for httpd daemon ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ unconfined_t ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ httpd_t ਲਈ ਆਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੂਲ ਕਿਸਮ SELinux ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਲੀਨਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ)। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਲਈ SELinux ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਲੀਨਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ।

  ਆਪਾਂਚੇ ਅਤੇ SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

 • ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, httpd ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ C ਲੋਕੇਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਰਚਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ /etc/sysconfig/httpd ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ HTTPD_LANG ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

php

 • ਮੂਲ /etc/php.ini ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮੂਲ "ਉਤਪਾਦ" ਲਈ ਮੂਲ "ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਤੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ:

  • display_errors ਹੁਣ Off (ਬੰਦ) ਹੈ

  • log_errors ਹੁਣ On (ਚਾਲੂ) ਹੈ

  • magic_quotes_gpc ਹੁਣ Off (ਚਾਲੂ) ਹੈ

  ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂਚੇ httpd 2.0 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ "apache2filter" SAPI ਦਾ ਬਜਾਏ "apache2handler" SAPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜਨ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, /etc/httpd/conf.d/php.conf ਫਾਇਲ਼ ਤੋਂ SetOutputFilter ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • PHP ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

  • gd, mbstring, ਅਤੇ ncurses ਐਕਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ php-gd, php-mbstring, ਅਤੇphp-ncurses ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜਨ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ)।

  • domxml, snmp, ਅਤੇ xmlrpc ਹੁਣ ਅਨੁਸਾਰੀ php-domxml, php-snmp, ਅਤੇ php-xmlrpc ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।

squid

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

X ਝਰੋਖਾ ਸਿਸਟਮ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ Red Hat Enterprise Linux ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ X ਝਰੋਖਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

xorg-x11

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ xorg-x11-deprecated-libs ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ X11-ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਦੇ Red Hat Enterprise Linux ਵਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਨਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਧਿਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ Xprint ਲਾਇਬਰੇਰੀ (libXp) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ libgnomeprint/libgnomeprintui ਛਪਾਈ API ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • Red Hat Enterprise Linux ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ X ਝਰੋਖਾ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਫੋਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Red Hat Linux ਦੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ)। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੋਂਟ ਸਬ-ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹਨ:

  - ਅਸਲੀ (15+ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ "core X font subsystem" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਫੋਂਟ ਐਂਟੀਲਾਇਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, X ਸਰਵਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ:

  -misc-fixed-medium-r-normal--10-100-75-75-c-60-iso8859-1

  ਨਵਾਂ ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ "fontconfig" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਂਟ ਫਾਇਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Fontconfig ਨੂੰ "Xft" ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ fontconfig ਫੋਂਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀਲਾਈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। Fontconfig ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਨਯੋਗ ਨਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ:

  Luxi Sans-10

  ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ X ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ fontconfig/Xft ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, Qt 3 ਅਤੇ GTK 2 ਸੰਦ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ (ਕੇਡੀਈ ਤੇ ਗਨੋਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) fontconfig ਅਤੇ Xft ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ X ਫੋਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, Red Hat Enterprise Linux XFS ਫੋਂਟ ਸਰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ fontconfig/Xft ਲਈ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਫੋਂਟ ਵਰਤੋਂ ਢੰਗ ਹੈ।

  ਸੂਚਨਾ:ਉੱਪਰੀ ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਓਪਨਆਫਿਸ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਂਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Red Hat Enterprise Linux 4 ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਂਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪਗ਼ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ X ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ:

  1. ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ /usr/share/fonts/local/ ਬਣਾਓ(ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ):

  mkdir /usr/share/fonts/local/

  2. ਨਵੇਂ ਫੋਂਟ /usr/share/fonts/local/ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰੋ

  3. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੋਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੋ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ, ਫਾਰਮਿਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ):

  ttmkfdir -d /usr/share/fonts/local/ -o /usr/share/fonts/local/fonts.scale

  mkfontdir /usr/share/fonts/local/

  4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ /usr/share/fonts/local/ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ X ਫੋਂਟ ਸਰਵਰ (xfs) ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

  chkfontpath --add /usr/share/fonts/local/

  fontconfig ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਨਵੀਆਂ ਫੋਂਟ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ /usr/share/fonts/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਇਕੱਲੇ ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੋਂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਫੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ~/.fonts/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

  ਨਵੇਂ ਫੋਂਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਫੋਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ fc-cache ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:

  fc-cache <directory>

  (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <directory> ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ /usr/share/fonts/ ਜਾਂ ~/.fonts/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

  ਇੱਕਲੇ ਉਪਭੋਗੀ ਫੋਂਟ ਗਰਾਫਿਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਟਾਲਿਸ ਵਿੱਚ fonts:/// ਝਲਕ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੋਂਟ ਫਾਇਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

  ਸੂਚਨਾ: ਜੇਕਰ ਫੋਂਟ ਫਾਇਲ ਨਾਂ ".gz" ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਪੀੜੀ gzip ਫਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ fontconfig ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ (gunzip ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੋਂ)

 • fontconfig/Xft ਤੇ ਆਧਰਿਤ ਨਵੇਂ ਫੋਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, GTK+ 1.2 ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੋਂਟ ਪਸੰਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ~/.gtkrc.mine ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  style "user-font" {

  fontset = "<font-specification>"

  }

  widget_class "*" style "user-font"

  (ਜਿੱਥੇ ਕਿ <font-specification> ਮੂਲ X ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਂਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "-adobe-helvetica-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*-*")

ਫੁਟਕਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਹਨ।

compat-db

compat-db ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ C++ ਅਤੇ TCL ਬਾਇਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਇਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ DB ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

lvm2

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ lvm2 ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

 • LVM2 ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਹੁਣ /usr/sbin/ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ /usr/ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ /sbin/lvm.static ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ /sbin/lvm.static vgchange -ay)।

  ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ /usr/ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਲਈ lvm ਅਗੇਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ /usr/sbin/lvm vgchange -ay ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ /usr/sbin/vgchange -ay ਬਣ ਗਈ ਹੈ)।

 • ਨਵੀਆਂ LVM2 ਕਮਾਂਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ /usr/sbin/vgchange -ay and /sbin/lvm.static vgchange -ay) ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2.4 ਕਰਨਲ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ LVM1 ਕਮਾਂਡਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। LVM1 ਕਮਾਂਡਾਂ ".lvm1" ਪਿਛੇਤਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, /sbin/vgchange.lvm1 -ay)।

  ਸੂਚਨਾ

  LVM1 ਕਮਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2.6 ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ LVM1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LVM2 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ /usr/share/doc/lvm2*/WHATS_NEW ਵੇਖੋ

net-snmp

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

nscd

 • nscd ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੈਂਚੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਂਚੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਾਟਾਬੇਸ (ਉਪਭੋਗੀ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ) ਨੂੰ /etc/nscd.conf ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ "yes" ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੰਦਰਾਜ਼, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

  SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

ntp

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

portmap

ਮੂਲ SELinux ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SELinux ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

SELinux ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Red Hat SELinux Policy Guide ਨੂੰ http://www.redhat.com/docs ਤੇ ਵੇਖੋ।

udev

Red Hat Enterprise Linux 4 ਇੱਕ ਸਥਿਰ /dev/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ udev ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

udev ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, udev(8) man ਸਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

udev ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ /etc/udev/rules.d/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

udev ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ /etc/udev/permissions.d/ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Red Hat Enterprise Linux 4 ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਐਨਕਾਂਡਾ ਖੁਦ ਹੀ udev ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ (ਹਾਂਲਾਂਕਿ NOT ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਗ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ udev ਦਾ "ਮੌਕੇ ਤੇ" ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ:

 1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ 2.6 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

 2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋਂ ਕਿ /sys/ ਮਾਊਟ ਹੈ

 3. Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ initscripts RPM ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

 4. Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ udev RPM ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

 5. /sbin/start_udev ਚਲਾਓ

 6. Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ mkinitrd RPM ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

 7. ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:

  · Red Hat Enterprise Linux 4 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ kernel RPM ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

  ਜਾਂ:

  · ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲਾਂ ਲਈ mkinitrd ਮੁੜ ਚਲਾਓ

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਮਿਲ/ਹਟਾਏ/ਬਰਤਰਫ਼ ਪੈਕੇਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੈਕੇਜ

 • Red Hat Enterprise Linux 4 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪੈਕੇਜ

 • Red Hat Enterprise Linux ਵਿੱਚ ਬਰਤਰਫ਼ ਪੈਕੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੈਕੇਜ

Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • Canna-devel

 • FreeWnn-devel

 • HelixPlayer

 • ImageMagick-c++

 • ImageMagick-c++-devel

 • ImageMagick-devel

 • ImageMagick-perl

 • NetworkManager

 • NetworkManager-gnome

 • PyQt

 • PyQt-devel

 • PyQt-examples

 • VFlib2-VFjfm

 • VFlib2-conf-ja

 • VFlib2-devel

 • Xaw3d-devel

 • alchemist-devel

 • alsa-lib

 • alsa-lib-devel

 • alsa-utils

 • amanda-devel

 • anaconda-product (noarch)

 • anacron

 • apel

 • apr

 • apr-devel

 • apr-util

 • apr-util-devel

 • arpwatch

 • aspell-ca

 • aspell-cs

 • aspell-cy

 • aspell-el

 • aspell-en

 • aspell-pl

 • audit

 • authd

 • automake16

 • automake17

 • beecrypt-devel

 • beecrypt-python

 • bind-devel

 • bind-libs

 • bitstream-vera-fonts

 • bluez-bluefw

 • bluez-hcidump

 • bluez-libs

 • bluez-libs-devel

 • bluez-pin

 • bluez-utils

 • bogl-devel

 • boost

 • boost-devel

 • bootparamd

 • bridge-utils-devel

 • busybox

 • cadaver

 • cdda2wav

 • cdparanoia-devel

 • cdrecord-devel

 • checkpolicy

 • compat-gcc-32

 • compat-gcc-32-c++

 • compat-libgcc-296

 • compat-libstdc++-296

 • compat-libstdc++-33

 • compat-openldap

 • cryptsetup

 • cscope

 • cyrus-imapd

 • cyrus-imapd-devel

 • cyrus-imapd-murder

 • cyrus-imapd-nntp

 • cyrus-imapd-utils

 • cyrus-sasl-ntlm

 • cyrus-sasl-sql

 • dasher

 • db4-java

 • db4-tcl

 • dbus

 • dbus-devel

 • dbus-glib

 • dbus-python

 • dbus-x11

 • devhelp

 • devhelp-devel

 • device-mapper

 • dhcp-devel

 • dhcpv6

 • dhcpv6_client

 • dia

 • dmalloc

 • dmraid

 • docbook-simple

 • docbook-slides

 • dovecot

 • doxygen-doxywizard

 • elfutils-libelf-devel

 • emacs-common

 • emacs-nox

 • evolution-connector

 • evolution-data-server

 • evolution-data-server-devel

 • evolution-devel

 • evolution-webcal

 • exim

 • exim-doc

 • exim-mon

 • exim-sa

 • expect-devel

 • expectk

 • finger-server

 • firefox

 • flac

 • flac-devel

 • fonts-arabic

 • fonts-bengali

 • fonts-xorg-100dpi

 • fonts-xorg-75dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-14-100dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-14-75dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-15-100dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-15-75dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-2-100dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-2-75dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-9-100dpi

 • fonts-xorg-ISO8859-9-75dpi

 • fonts-xorg-base

 • fonts-xorg-cyrillic

 • fonts-xorg-syriac

 • fonts-xorg-truetype

 • freeglut

 • freeglut-devel

 • freeradius-mysql

 • freeradius-postgresql

 • freeradius-unixODBC

 • freetype-demos

 • freetype-utils

 • fribidi

 • fribidi-devel

 • fsh

 • gamin

 • gamin-devel

 • gd-progs

 • gda-mysql

 • gda-odbc

 • gda-postgres

 • gedit-devel

 • gettext-devel

 • ghostscript-devel

 • ghostscript-gtk

 • gimp-devel

 • gimp-gap

 • gimp-help

 • gimp-print-devel

 • gnome-audio-extra

 • gnome-kerberos

 • gnome-keyring

 • gnome-keyring-devel

 • gnome-keyring-manager

 • gnome-mag

 • gnome-mag-devel

 • gnome-netstatus

 • gnome-nettool

 • gnome-panel-devel

 • gnome-pilot-conduits

 • gnome-pilot-devel

 • gnome-python2-applet

 • gnome-python2-gconf

 • gnome-python2-gnomeprint

 • gnome-python2-gnomevfs

 • gnome-python2-nautilus

 • gnome-speech

 • gnome-speech-devel

 • gnome-vfs2-smb

 • gnome-volume-manager

 • gnopernicus

 • gnumeric

 • gnumeric-devel

 • gnuplot-emacs

 • gnutls

 • gnutls-devel

 • gok

 • gok-devel

 • gpdf

 • gphoto2-devel

 • groff-gxditview

 • groff-perl

 • gsl

 • gsl-devel

 • gstreamer-devel

 • gstreamer-plugins-devel

 • gthumb

 • gtkhtml3-devel

 • gtksourceview

 • gtksourceview-devel

 • gtkspell

 • gtkspell-devel

 • guile-devel

 • hal

 • hal-cups-utils

 • hal-devel

 • hal-gnome

 • hicolor-icon-theme

 • howl

 • howl-devel

 • howl-libs

 • hpoj-devel

 • htdig-web

 • httpd-manual

 • httpd-suexec

 • icon-slicer

 • iiimf-csconv

 • iiimf-docs

 • iiimf-emacs

 • iiimf-gnome-im-switcher

 • iiimf-gtk

 • iiimf-le-canna

 • iiimf-le-chinput

 • iiimf-le-hangul

 • iiimf-le-sun-thai

 • iiimf-le-unit

 • iiimf-le-xcin

 • iiimf-libs

 • iiimf-libs-devel

 • iiimf-server

 • iiimf-x

 • inn-devel

 • iptables-devel

 • iptraf

 • iptstate

 • irb

 • isdn4k-utils-devel

 • isdn4k-utils-vboxgetty

 • joe

 • jpackage-utils

 • k3b

 • kdbg

 • kde-i18n-Bengali

 • kde-i18n-Bulgarian

 • kde-i18n-Hindi

 • kde-i18n-Punjabi

 • kde-i18n-Tamil

 • kdeaddons-atlantikdesigner

 • kdeaddons-xmms

 • kdeadmin

 • kdeartwork-icons

 • kdegames-devel

 • kdemultimedia-devel

 • kdenetwork-nowlistening

 • kernel-doc

 • kinput2

 • krb5-auth-dialog

 • libavc1394

 • libavc1394-devel

 • libc-client

 • libc-client-devel

 • libcroco

 • libcroco-devel

 • libdbi-dbd-pgsql

 • libdbi-devel

 • libdv

 • libdv-devel

 • libdv-tools

 • libexif

 • libexif-devel

 • libgal2-devel

 • libgcrypt

 • libgcrypt-devel

 • libgda

 • libgda-devel

 • libghttp-devel

 • libgnomecups

 • libgnomecups-devel

 • libgnomedb

 • libgnomedb-devel

 • libgpg-error

 • libgpg-error-devel

 • libgsf-devel

 • libgtop2-devel

 • libidn

 • libidn-devel

 • libieee1284

 • libieee1284-devel

 • libmng-static

 • libmusicbrainz

 • libmusicbrainz-devel

 • libpng10-devel

 • libraw1394-devel

 • libsane-hpoj

 • libselinux

 • libselinux-devel

 • libsepol

 • libsepol-devel

 • libsilc

 • libsilc-devel

 • libsilc-doc

 • libsoup-devel

 • libtabe-devel

 • libtheora

 • libtheora-devel

 • libungif-progs

 • libwmf

 • libwmf-devel

 • libwnck-devel

 • libwvstreams-devel

 • libxklavier

 • libxklavier-devel

 • libxml-devel

 • libxslt-python

 • linuxwacom

 • linuxwacom-devel

 • lm_sensors-devel

 • lrzsz

 • lvm2

 • lynx

 • mailman

 • mc

 • memtest86+

 • mgetty-sendfax

 • mgetty-viewfax

 • mgetty-voice

 • mikmod-devel

 • mod_auth_kerb

 • mod_dav_svn

 • mod_perl-devel

 • module-init-tools

 • mozilla-devel

 • mozilla-nspr-devel

 • mozilla-nss-devel

 • mtr-gtk

 • mtx

 • mysql-server

 • nabi

 • nasm

 • nasm-doc

 • nasm-rdoff

 • nautilus-cd-burner-devel

 • neon

 • neon-devel

 • net-snmp-libs

 • net-snmp-perl

 • nmap-frontend

 • nss_db

 • numactl

 • octave-devel

 • openh323-devel

 • openjade-devel

 • openldap-servers-sql

 • openoffice.org

 • openoffice.org-i18n

 • openoffice.org-kde

 • openoffice.org-libs

 • openssl-perl

 • pam_ccreds

 • pam_passwdqc

 • parted-devel

 • pcmcia-cs

 • perl-Bit-Vector

 • perl-Convert-ASN1

 • perl-Crypt-SSLeay

 • perl-Cyrus

 • perl-Date-Calc

 • perl-LDAP

 • perl-Net-DNS

 • perl-XML-LibXML

 • perl-XML-LibXML-Common

 • perl-XML-NamespaceSupport

 • perl-XML-SAX

 • perl-suidperl

 • php-devel

 • php-domxml

 • php-gd

 • php-mbstring

 • php-ncurses

 • php-pear

 • php-snmp

 • php-xmlrpc

 • planner

 • pmake

 • policycoreutils

 • postfix-pflogsumm

 • postgresql

 • postgresql-contrib

 • postgresql-devel

 • postgresql-docs

 • postgresql-jdbc

 • postgresql-libs

 • postgresql-pl

 • postgresql-python

 • postgresql-server

 • postgresql-tcl

 • postgresql-test

 • pump-devel

 • pvm-gui

 • pwlib-devel

 • pyorbit-devel

 • pyparted

 • python-docs

 • python-ldap

 • python-tools

 • qt-ODBC

 • qt-PostgreSQL

 • qt-config

 • quagga-contrib

 • quagga-devel

 • rhgb

 • rhythmbox

 • rpm-libs

 • ruby-docs

 • ruby-tcltk

 • samba-swat

 • selinux-doc

 • selinux-policy-targeted

 • selinux-policy-targeted-sources

 • sendmail-devel

 • sendmail-doc

 • setools

 • setools-gui

 • sg3_utils

 • shared-mime-info

 • skkdic

 • sound-juicer

 • sox-devel

 • speex

 • speex-devel

 • statserial

 • subversion

 • subversion-devel

 • subversion-perl

 • switchdesk

 • switchdesk-gui

 • synaptics

 • sysfsutils

 • sysfsutils-devel

 • system-config-boot

 • system-config-date

 • system-config-display

 • system-config-httpd

 • system-config-keyboard

 • system-config-kickstart

 • system-config-language

 • system-config-lvm

 • system-config-mouse

 • system-config-netboot

 • system-config-network

 • system-config-network-tui

 • system-config-nfs

 • system-config-packages

 • system-config-printer

 • system-config-printer-gui

 • system-config-rootpassword

 • system-config-samba

 • system-config-securitylevel

 • system-config-securitylevel-tui

 • system-config-services

 • system-config-soundcard

 • system-config-users

 • system-logviewer

 • system-switch-im

 • system-switch-mail

 • system-switch-mail-gnome

 • talk-server

 • tcl-devel

 • tcl-html

 • tclx-devel

 • tclx-doc

 • tetex-doc

 • theora-tools

 • thunderbird

 • tix-devel

 • tix-doc

 • tk-devel

 • tn5250-devel

 • ttfonts-bn

 • ttfonts-gu

 • ttfonts-hi

 • ttfonts-pa

 • ttfonts-ta

 • udev

 • unixODBC-devel

 • valgrind

 • valgrind-callgrind

 • vim-X11

 • vino

 • w3c-libwww-apps

 • w3c-libwww-devel

 • xcdroast

 • xdelta-devel

 • xemacs-common

 • xemacs-nox

 • xemacs-sumo

 • xemacs-sumo-el

 • xemacs-sumo-info

 • xisdnload

 • xmlsec1

 • xmlsec1-devel

 • xmlsec1-openssl

 • xmlsec1-openssl-devel

 • xmms-devel

 • xmms-flac

 • xmms-skins

 • xojpanel

 • xorg-x11

 • xorg-x11-Mesa-libGL

 • xorg-x11-Mesa-libGLU

 • xorg-x11-Xdmx

 • xorg-x11-Xnest

 • xorg-x11-Xvfb

 • xorg-x11-deprecated-libs

 • xorg-x11-deprecated-libs-devel

 • xorg-x11-devel

 • xorg-x11-doc

 • xorg-x11-font-utils

 • xorg-x11-libs

 • xorg-x11-sdk

 • xorg-x11-tools

 • xorg-x11-twm

 • xorg-x11-xauth

 • xorg-x11-xdm

 • xorg-x11-xfs

 • xrestop

 • zisofs-tools

 • zsh-html

ਹਟਾਏ ਪੈਕੇਜ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • FreeWnn-common

 • Wnn6-SDK

 • Wnn6-SDK-devel

 • XFree86

 • XFree86-100dpi-fonts

 • XFree86-75dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-14-100dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-14-75dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-15-100dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-15-75dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-2-100dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-2-75dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts

 • XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts

 • XFree86-Mesa-libGL

 • XFree86-Mesa-libGLU

 • XFree86-Xnest

 • XFree86-Xvfb

 • XFree86-base-fonts

 • XFree86-cyrillic-fonts

 • XFree86-devel

 • XFree86-doc

 • XFree86-font-utils

 • XFree86-libs

 • XFree86-libs-data

 • XFree86-syriac-fonts

 • XFree86-tools

 • XFree86-truetype-fonts

 • XFree86-twm

 • XFree86-xauth

 • XFree86-xdm

 • XFree86-xfs

 • ami

 • anaconda-images

 • ant

 • ant-libs

 • aspell-en-ca

 • aspell-en-gb

 • aspell-pt_BR

 • bcel

 • bonobo-activation

 • bonobo-activation-devel

 • cipe

 • commons-beanutils

 • commons-collections

 • commons-digester

 • commons-logging

 • commons-modeler

 • compat-gcc

 • compat-gcc-c++

 • compat-glibc

 • compat-libstdc++

 • compat-libstdc++-devel

 • compat-pwdb

 • compat-slang

 • cup

 • dev

 • devlabel

 • dvdrecord

 • fam

 • fam-devel

 • fontilus

 • gcc-c++-ssa

 • gcc-g77-ssa

 • gcc-java-ssa

 • gcc-objc-ssa

 • gcc-ssa

 • gdk-pixbuf-gnome

 • gnome-libs

 • gnome-libs-devel

 • gnome-vfs2-extras

 • gtkam

 • gtkam-gimp

 • im-sdk

 • imap

 • itcl

 • jakarta-regexp

 • jfsutils

 • kde-i18n-Afrikaans

 • kde-i18n-Korean

 • kdoc

 • kernel-source

 • kinput2-canna-wnn6

 • libgcc-ssa

 • libgcj-ssa

 • libgcj-ssa-devel

 • libmrproject

 • libmudflap

 • libmudflap-devel

 • libole2

 • libole2-devel

 • libstdc++-ssa

 • libstdc++-ssa-devel

 • linc

 • linc-devel

 • losetup

 • lvm

 • magicdev

 • modutils

 • modutils-devel

 • mount

 • mozilla-psm

 • mrproject

 • mx4j

 • openoffice

 • openoffice-i18n

 • openoffice-libs

 • perl-CGI

 • perl-CPAN

 • perl-DB_File

 • perl-Net-DNS

 • printman

 • pspell

 • pspell-devel

 • python-optik

 • raidtools

 • rarpd

 • redhat-config-bind

 • redhat-config-date

 • redhat-config-httpd

 • redhat-config-keyboard

 • redhat-config-kickstart

 • redhat-config-language

 • redhat-config-mouse

 • redhat-config-netboot

 • redhat-config-network

 • redhat-config-network-tui

 • redhat-config-nfs

 • redhat-config-packages

 • redhat-config-printer

 • redhat-config-printer-gui

 • redhat-config-proc

 • redhat-config-rootpassword

 • redhat-config-samba

 • redhat-config-securitylevel

 • redhat-config-securitylevel-tui

 • redhat-config-services

 • redhat-config-soundcard

 • redhat-config-users

 • redhat-config-xfree86

 • redhat-java-rpm-scripts

 • redhat-logviewer

 • redhat-switch-mail

 • redhat-switch-mail-gnome

 • rh-postgresql

 • rh-postgresql-contrib

 • rh-postgresql-devel

 • rh-postgresql-docs

 • rh-postgresql-jdbc

 • rh-postgresql-libs

 • rh-postgresql-python

 • rh-postgresql-tcl

 • shapecfg

 • switchdesk

 • switchdesk-gnome

 • switchdesk-kde

 • xalan-j

 • xerces-j

ਬਰਤਰਫ਼ ਪੈਕੇਜ

Red Hat ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Red Hat Enterprise Linux 4 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

 • 4Suite — system-config-* ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ

 • FreeWnn — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • FreeWnn-devel — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • FreeWnn-libs — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • alchemist — system-config-* ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ

 • alchemist-devel — system-config-* ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ

 • aumix — ਹੋਰ ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

 • autoconf213 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • automake14 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • automake15 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • automake16 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • automake17 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • compat-db — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ

 • compat-gcc-32 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-gcc-32-c++ — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-glibc — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-libgcc-296 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-libstdc++-296 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-libstdc++-33 — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • compat-openldap — ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਸੰਦ

 • dbskkd-cdb — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • dev86 — lilo ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ

 • dietlibc — ਇੰਸਟਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ

 • eog — ਨਟਾਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ

 • gftp — ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਤੇ ਨਟਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ FTP

 • gnome-libs — libgnome ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • imlib — gdk-pixbuf ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • imlib-devel — gdk-pixbuf ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • kinput2 — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਟਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • libghttp — ਬਰਤਰਫ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ

 • libghttp-devel — ਬਰਤਰਫ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ

 • lilo — ਗਰਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mikmod — ਬਰਤਰਫ਼ ਧੁਨੀ ਫਾਰਮਿਟ

 • mikmod-devel — ਬਰਤਰਫ਼ ਧੁਨੀ ਫਾਰਮਿਟ

 • miniChinput — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • mozilla — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 • mozilla-chat — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-devel — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-dom-inspector — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-js-debugger — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-mail — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-nspr — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-nspr-devel — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-nss — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • mozilla-nss-devel — Firefox/Thunderbird/Evolution ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ

 • nabi — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • newt-perl — crypto-utils ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ

 • openmotif21 — ਪੁਰਾਣੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ

 • openssl096b — ਪੁਰਾਣੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ

 • skkdic — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇਂਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • skkinput — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • xcin — IIIMF ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ ਹੈ

 • xmms —rhythmbox, Helix Player ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 • xmms-devel —rhythmbox, Helix Player ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 • xmms-flac —rhythmbox, Helix Player ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 • xmms-skins —rhythmbox, Helix Player ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

( x86 )